Мила Лифт ООД

1е МИЛА ЛИФТ ООД е създадена през 1995 год. в гр.София. От самото начало на нашата дейност, ние отдаваме приоритетно значение на доставка, монтаж, ремонт, сервиз, преустройство и модернизация на асансьори – като начин за улесняване на ежедневния живот и допринасяне за комфорта на всеки човек.

„МИЛА ЛИФТ“ ООД е оторизиран представител на италианският производител на асансьори „IGV GROUP“ – за извършване на монтажна и сервизна дейност на територията на Р. България.

Специалистите, работещи в Мила лифт ООД, имат опит в монтаж и сервизно обслужване на асансьори от следните видове:

 • Електрически асансьори с долно и горно машинно помещение с честотно регулиране на скоростта;

 • Електрически асансьори без машинно помещение с честотно регулиране на скоростта;

 • Хидравлични асансьори с долно и горно машинно помещение;

 • Хидравлични асансьори без машинно помещение/хидравличната станция и таблото за управление се намират в шкаф на една от етажните площадки;

 • Панорамни асансьори;

 • Товарни асансьори;

 • Платформени асансьори – хидравлични и електрически;

 • Кухненски асансьори;Автомобилни асансьори;

 • Платформи за инвалиди;

 • Платформи с честотно регулиране на скоростта за трудноподвижни хора;

 • Домашни асансьори /персонални асансьори – без височина и дълбочина на шахтата /съгласно Машинната директива на Европейския съюз/.