МИЛА ЛИФТ ООД

http://www.milalift.com/

http://www.milalift.com/

„МИЛА ЛИФТ“ ООД е създадена през 1995 год. в гр.София. От самото начало на нашата дейност, ние отдаваме приоритетно значение на доставка, монтаж, ремонт, сервиз, преустройство и модернизация на асансьори – като начин за улесняване на ежедневния живот и допринасяне за комфорта на всеки човек.

„МИЛА ЛИФТ“ ООД е оторизиран представител на италианският производител на асансьори „IGV GROUP“ – за извършване на монтажна и сервизна дейност на територията на Р. България.

Специалистите, работещи в Мила лифт ООД, имат опит в монтаж и сервизно обслужване на асансьори от следните видове:

 • Електрически асансьори с долно и горно машинно помещение с честотно регулиране на скоростта
 • Електрически асансьори без машинно помещение с честотно регулиране на скоростта
 • Хидравлични асансьори с долно и горно машинно помещение
 • Хидравлични асансьори без машинно помещение/хидравличната станция и таблото за управление се намират в шкаф на една от етажните площадки
 • Панорамни асансьори
 • Товарни асансьори
 • Платформени асансьори – хидравлични и електрически
 • Кухненски асансьори
 • Автомобилни асансьори
 • Платформи за инвалиди
 • Платформи с честотно регулиране на скоросттаза трудноподвижни хора
 • Домашни асансьори / персонални асансьори – без височина и дълбочина на шахтата /съгласно Машинната директива на Европейския съюз/.